Różne rodzaje regałów

ByDaniel

Różne rodzaje regałów

Jednym z ważniejszych procesów dotyczących planowania każdego pomieszczenia, w szczególności takiego, które wymaga od użytkowników odpowiedniego rozkładu i planowania, jest zabudowa. Współcześnie nie ma problemu z dostosowaniem odpowiednich mebli do pomieszczenia czy budynku, różne firmy oferują rozwiązania zarówno na potrzeby prywatnych odbiorców, jak i na potrzeby przemysłu. Odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie jest oferta regałów, które można dowolnie konfigurować, co wpływa na procesy planowania czy procesy logistyczne. Na rynku istnieje szereg rozwiązań, warto jednak skupić się na kilku podstawowych elementach, rodzajach regałów, aby móc poruszać się w tym temacie.

Rodzaje regałów

Współczesny rynek regałów ma w swojej ofercie rozwiązania zarówno na potrzeby domowe, prywatne, małych magazynowo czy magazynów przemysłowych. Aby dostosować rozwiązania do potrzeb, warto prześledzić, w obrębie jakich pojęć się poruszać i w jaki sposób zaplanować układ pomieszczeniach. Będzie to zależało przede wszystkim od rodzaju i układu powierzchni, rodzaju przechowywanego towaru czy procesach związanych ze składowaniem i przede wszystkim z dalszym ruchem towaru.

Mają na uwadze powyższe, do podstawowych kategorii regałów, zalicza się:

podstawowe regały, czyli tradycyjne rozwiązania do mniejszych pomieszczeń, które nie wymagają specjalnego planowania, ale są wydajne w obrębie czynności magazynowych

regały systemowe – to regały, które można dowolnie modyfikować, tym samym stosuje się je w magazynach czy pomieszczeniach o większej powierzchni,

regały przesuwne – to regały o stosunkowo większej mobilności, tzn. składając regały na danej powierzchni tworzy się drogę, po której mogą poruszać się towary

regały wspornikowe – czyli regały, na których można przechowywać rzeczy ponadgabarytowe,

regały automatyczne – to odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na rynku. Znacznie skracają czas potrzebny na ruch towarów, tym samym zwiększając płynność magazynów.

Gdzie stosuje się regały specjalistyczne

Przy wyborze regałów, warto zwrócić uwagę na to, czy dane pomieszczenie będzie wymagało, aby dostosować je również do innych rzeczy o gabarytach, które wymagają specjalnego przechowywania. Na rynku powstają więc regały na potrzeby przechowywania mniejszych towarów (np. śrub, czy nakrętek). W takim wypadku stosuje się regały pojemnikowe, dzięki którym drobnica może być składowana w odpowiedni sposób.

Warto również zaznaczyć, że każdy regał, niezależnie od jego rodzaju, musi być opisany, a najważniejszą informacją jest informacja o producencie oraz masie towarów, które mogą znajdować się na danej półce.

About the author

Daniel administrator