Category Archive Regały

ByDaniel

Podstawowy element w każdym pomieszczeniu – regały

Dobór odpowiedniego wyposażenia do pomieszczenia czy budynku o określonym przeznaczeniu jest podstawą opracowania jego funkcjonalności i użyteczności. Rozwój branży związanej z produkcją i dystrybucją gotowych elementów wyposażenia daje możliwość aranżacji według indywidualnych potrzeb użytkowników. Regały (https://www.e-regaly.pl/)są podstawowym elementem, który znajdzie się w każdym pomieszczeniu, zarówno w domach, jak i w przemyśle, handlu i logistyce. Ze względu na rodzaj branży, będą to jednak różne koncepcje, różne systemy, które dostosowane będą do procesów, którym będą podlegać.

Procesy logistyczne i funkcjonalność pomieszczeń a wyposażenie go w regały

Jednym z najważniejszych procesów przy planowaniu ułożenia w zasadzie dowolnego pomieszczenia, jest jego funkcjonalność. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku pomieszczeń na indywidualne potrzeby (np. piwnice, składy przydomowe), a inaczej w sklepach czy dużych magazynach przemysłowych. Biorąc pod uwagę jednak schemat działania, każde z nich będzie wymagało przemyślanej koncepcji, dzięki której zapewniony będzie stały dostęp do danego towaru oraz możliwość jego szybkiego załadunku i wyładunku.

W przypadku pomieszczeń indywidualnych, stawia się zazwyczaj na wygodę działania. Regały muszą być dostosowane do potrzeb, dobrze jest, kiedy ma się możliwość ich regulacji (np. wysokości półek). W przypadku regałów, które będą znajdować się w sklepach, liczy się ich użyteczność. Meble takie muszą być również dostosowane do potrzeb klientów, często więc są tworzone na indywidualne zapotrzebowanie. Regały magazynowe to już bardziej złożony system. Tutaj nie ma możliwości błędu, każdy proces jest odpowiednio przemyślany i obliczony, aby usprawniać procesy logistyczne i obniżać koszty magazynowe. Regały do magazynu charakteryzują się również bardziej złożoną konstrukcją, mają szersze przeznaczenie (np. obliczone ilości miejsc paletowych) oraz dostosowane do obsługi przez różnego rodzaju maszyny czy urządzenia.

Podstawowe rodzaje regałów

Ze względu na przeznaczenie, regały można podzielić na kilka rodzajów:

– podstawowe regały, jako pojedyncze konstrukcje, które uznanie znajdują przede wszystkim w mniejszych pomieszczeniach,

– regały systemowe, które można dowolnie składać i zabudowywać powierzchnię magazynu,

– regały paletowe, dostosowane do obsługi przez maszyny i urządzenia,

– regały wspornikowe, które umożliwiają składowanie rzeczy ponadgabarytowych,

– regały automatyczne, które dostosowane są do nowoczesnych magazynów,

– regały sklepowe.

 

ByDaniel

Regały

Regał to typowy i uniwersalny mebel, który służy do przechowywania różnego rodzaju towarów oraz rzeczy, zarówno na potrzeby domowe, jak i w różnego rodzaju pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu. W zależności od tego, jaka jest funkcjonalność danej powierzchni, jaki jest rodzaj działalności, również regały będą odznaczały się zarówno inną konstrukcją, przeznaczeniem, masą całkowitą składowanych towarów czy samego układu i możliwości konstrukcyjnych. Wychodząc na przeciw różnym oczekiwaniom, producenci regałów stosują rozwiązania, które można zastosować zarówno w małych pomieszczeniach, jak np. piwnica w domu, oraz dużych przemysłowych magazynach. Jedną, z najważniejszych ról, którą powinny spełniać regały, jest możliwość wygodnego składowania, przechowywania, wydawania towaru na zewnątrz. W szczególności w magazynach przemysłowych, system montażu musi być dostosowany do potrzeb logistycznych oraz funkcjonalności.

Budowa regałów magazynowych

Regały magazynowe do sklepu, biura, piwnicy czy magazynu, będą różniły się konstrukcyjnie. Na potrzeby małych pomieszczeń, będą stosowane regały o mniejszych przekrojach, o lżejszej konstrukcji, ale również mniejszych obciążeniach, których mogą podlegać. Ich konstrukcja składa się z metalowej ramy oraz półek, najczęściej z płyty MDF, które można dowolnie modyfikować.

Regały na magazyny przemysłowe muszą być odpowiednio wzmocnione, podlegać bowiem mogą zdecydowanie większym obciążeniom, niż te tradycyjne. Muszą być również odpowiednio stabilniejsze. Ich cała konstrukcja opiera na metalowych elementach (zarówno rama jak i półki), które zapewniają komfort składowania i bezpieczeństwo.

Regały sklepowe wyznaczają pewną przestrzeń zakupową. Muszą być zatem dostosowane do rodzaju działalności. Wysokość taich regałów w zdecydowanej większości, musi ułatwiać wybór klientom.

Rodzaje regałów

Ze względu na przeznaczenie czy rodzaj, regały można podzielić według schematu:

– regały pojedyncze, które stosuje się w mniejszych pomieszczeniach oraz miejscach, które nie wymagają specjalistycznego składowania,

– regały systemowe – to regały, które można dowolnie komponować i układać na powierzchni magazynowej,

– regały paletowe – stosowane w przypadku składowania rzeczy na paletach,

– regały wspornikowe – służące składowaniu rzeczy ponadgabarytowych, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia,

– regały przesuwne, które ułatwiają poruszanie się towaru wewnątrz, tzw. dróg, które tworzą systemy regałowe,

– regały automatyczne – to odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie magazynowe, które jednocześnie zwiększają płynność,

– regały sklepowe.

ByDaniel

Różne rodzaje regałów

Jednym z ważniejszych procesów dotyczących planowania każdego pomieszczenia, w szczególności takiego, które wymaga od użytkowników odpowiedniego rozkładu i planowania, jest zabudowa. Współcześnie nie ma problemu z dostosowaniem odpowiednich mebli do pomieszczenia czy budynku, różne firmy oferują rozwiązania zarówno na potrzeby prywatnych odbiorców, jak i na potrzeby przemysłu. Odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie jest oferta regałów, które można dowolnie konfigurować, co wpływa na procesy planowania czy procesy logistyczne. Na rynku istnieje szereg rozwiązań, warto jednak skupić się na kilku podstawowych elementach, rodzajach regałów, aby móc poruszać się w tym temacie.

Rodzaje regałów

Współczesny rynek regałów ma w swojej ofercie rozwiązania zarówno na potrzeby domowe, prywatne, małych magazynowo czy magazynów przemysłowych. Aby dostosować rozwiązania do potrzeb, warto prześledzić, w obrębie jakich pojęć się poruszać i w jaki sposób zaplanować układ pomieszczeniach. Będzie to zależało przede wszystkim od rodzaju i układu powierzchni, rodzaju przechowywanego towaru czy procesach związanych ze składowaniem i przede wszystkim z dalszym ruchem towaru.

Mają na uwadze powyższe, do podstawowych kategorii regałów, zalicza się:

podstawowe regały, czyli tradycyjne rozwiązania do mniejszych pomieszczeń, które nie wymagają specjalnego planowania, ale są wydajne w obrębie czynności magazynowych

regały systemowe – to regały, które można dowolnie modyfikować, tym samym stosuje się je w magazynach czy pomieszczeniach o większej powierzchni,

regały przesuwne – to regały o stosunkowo większej mobilności, tzn. składając regały na danej powierzchni tworzy się drogę, po której mogą poruszać się towary

regały wspornikowe – czyli regały, na których można przechowywać rzeczy ponadgabarytowe,

regały automatyczne – to odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na rynku. Znacznie skracają czas potrzebny na ruch towarów, tym samym zwiększając płynność magazynów.

Gdzie stosuje się regały specjalistyczne

Przy wyborze regałów, warto zwrócić uwagę na to, czy dane pomieszczenie będzie wymagało, aby dostosować je również do innych rzeczy o gabarytach, które wymagają specjalnego przechowywania. Na rynku powstają więc regały na potrzeby przechowywania mniejszych towarów (np. śrub, czy nakrętek). W takim wypadku stosuje się regały pojemnikowe, dzięki którym drobnica może być składowana w odpowiedni sposób.

Warto również zaznaczyć, że każdy regał, niezależnie od jego rodzaju, musi być opisany, a najważniejszą informacją jest informacja o producencie oraz masie towarów, które mogą znajdować się na danej półce.