Stanlab Jodek Potasu Czda 100G

113,59

Opis

JODEK POTASUGatunek: Czysty do analizy – CZDANumer CAS: 7681-11-0Numer WE: 231-659-4Zawartość opakowania netto: 100 gUwaga niebezpieczeństwo : H315 działa drażniąco na skórę.H319 działa drażniąco na oczy.H335 może powodować podrażnienie dróg oddechowych.P232 Chronić przed wilgocią.P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.P260 Nie wdychać pyłu,dymu,gazu,mgły,par,rozpylonej cieczy.P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.P270 Nie jeść,nie pić i nie palić podczas używania produktu.P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.Producent:”STANLAB” Sp. J. P. Mączka, K. Brydaul. K. Olszewskiego 1320-481 Lublin

kaloryczność piwa, tabletki na libido dla pań ranking, fizjoterapia polska artykuły, ćwiczenia na brzuch dolne partie, onish zel, nogi, underarmour, fit lovers.pl, porównanie wykrywaczy metali, zapalenie nadgarstka, pływanie kraulem kalorie, ile tłuszczu w diecie, koktaile, jacuzii, 6 weidera pdf, youtube joga na kregoslup, książki o kulturystyce, sylwetki męskie

yyyyy

+0